Mobil překoná bez problémů malé potřísnění vodou a někdy mu nedělá problém ani tryskající proud. Zařízení pro seniory ale zpravidla podobnou funkci nemají.